Get Adobe Flash player

 

Duruphallens Historie


byggeri_sidebanner

På en generalforsamling i Durup Borger og Håndværkerforening i 1965/66, efterlyste købmand Aksel Andersen initiativ til at undersøge om der var basis for en idrætshal her. Kort efter blev der nedsat et haludvalg som skulle forestå undersøgelsen. Der blev udsendt løbesedler til alle kommunens husstande(Durup- Tøndering) samt de nærmeste i nabokommunerne Selde -Aasted og Glyngøre -Sæby - Nautrup. Man spurgte om der var interesse for en idrætshal i Durup, og svarene var næsten enstemmige - JA.

Placeringen skulle afklares - der var flere forslag, men i udvalget var der enighed om, at hallen skulle ligge på den gamle fodboldbane, tæt ved skolen og samtidig danne ramme om et idrætscenter med fodboldbaner, atletikbaner og (evt. svømmehal).

Den selvejende institution Durup Sportsplads sagde ja til at afstå fodboldbanen til formålet, mod at kommunen anlagde et tidssvarende idrætsanlæg med fodboldbaner og atletikbaner, hvilket kommunen accepterede.

 

Da tegnearbejdet var gået i gang kom der en henvendelse fra det gamle Durup Forsamlingshus, som gerne ville kobles på projektet. De ville indskyde 75.000 kr, som salg af forsamlingshuset i Markedsgade skulle indbringe. Det mente vi i udvalget var en glimrende ide, for så var selskabslokaler, mødelokaler, køkken og idrætshal under samme tag.

 

Næste opgave var at få penge samlet sammen, målet var at nå 100.000 kr. Det blev aftalt med kommunen at de ville lægge det samme beløb på bordet. Vi gik så i gang med de forskellige aktiviteter og husstandsindsamlingen, og vi nåede målet.

 

I september 1967 tog Anker Sørensen fat på byggeriet og det skred godt frem, så i december holdt vi rejsegilde, men så lige før jul rasede der en stærk storm, og hele byggeriet lå på jorden. Det var et sørgeligt syn, men Anker Sørensen og Smed Uggerby var ikke så lette at slå ud, og de fandt en metode så de kunne rette stålspærene op igen.

Kort efter jul tog de fat på byggeriet igen og det gik planmæssigt, så vi kunne indvie byggeriet den 20-7-1968. En epoke var slut og man begyndte allerede at tale om en svømmehal

Der blev i det små arbejdet videre med tankerne om en svømmehal og i 1973 blev planerne realiseret og projekteringen og byggeriet kunne begynde.

Den 17-8-1974 blev svømmehallen indviet med daværende undervisningsminister Tove Nielsen i spidsen.