Get Adobe Flash player

Målsætning


Det er vor målsætning at:

  • De fysiske rammer, inventar og sportsrekvisitter i Durup Idræts- & Svømmehal til stadighed lever op til de krav og forventninger bruger og myndigheder stiller.
  • Alle faciliteter altid er rene og vedligeholdt, så de ser indbydende ud for brugeren.
  • Alle interessegrupper i institutionens naturlige opland får mulighed for at leje nødvendige lokaliteter - dog således at foregående års lejetider som hovederegel kan forventes i ny sæson.
  • Alle brugere behandles ens; dog således der altid er tid til individuel behandling af problemer og den enkelte bruger.
  • Personalet er veluddannet, fleksibelt og serviceminded.
  • Der er optimale arbejdsforhold med høj grad af selvforvaltning for personalet.
  • Hele institutionen virker som en stor enhed med høj serviceniveau og udstrakt fleksibilitet.
  • De økonomiske overenskomster med kommunen og organisationerne overholdes.
  • Alle øvrige forpligtelser i forhold til brugere, leverandører og personale overholdes.
  • Durup Idræts- & Svømmehal er et sports- og kulturcentrum - "et værested" i Durup og det naturlige opland, hvor alle, også minoriteter og græsrødder har mulighed for at prøve deres ideer, både sportsligt og kulturelt.